Καφενεία

Καφενείο Κουρκούνης Νικολαος.

Διακρίνοντα απο αριστερά προς τα δεξιά : Θέμελης Θωμάς  ,Κουρκούνης Νικόλαος  ,Δήμου Χρήστος  ,Λάζος Γιώργος  ,Καλαντζής Θεόδωρος  ,Μουρκάκης Αντώνης  ,Τζήμας Κώστας  ,Μπρουσιάκης Γιάννης.


 Καφενείο Κουτρουλιάς

Διακρίνοντα απο αριστερά προς τα δεξιά: Κουτρουλιάς Νικόλαος  ,Κουτρουλιάς Ευάγγελος  ,Κουτρουλιά Δήμητρα  ,Θάνου-Κουτρουλιά Αντωνία  ,Κουτρουλιάς Λάμπρος  ,Διδασκάλου Νικόλαος  ,Ζούρτος Κωνσταντίνος