Αναφορά του 1832 για την Πουλιάνα

Παρά τα στενά της Πόρτας επί της δεξιάς όχθης του ομωνύμου ποταμού προς τον Πηνειόν κείνται τα χωρία Περτούλι και Βιρτενίκος οικούμενα υπό Βλάχων, Τύρνα, Δραμίζι, Πόρτα Παναγιά και επί της πεδιάδος τα Πολιανά, Γκορτσί, Δούσικων, Βαρμπόπ, Μεγάλα Καλύβια και Μισδάν επί της δεξιάς του Πηνειού όχθης. Μεταξύ δε του ποταμού Πόρτας και Παμίσου (Μπλιούρη) κείνται τα χωρία Μουσάκι, Μπελέτσι, Ραψίστα, Καπά και άλλα. Τα περί το στενόν της Πόρτας χωρία είναι τα τερπνότερα των της Θεσσαλίας διά τους ευχλόους λειμώνας τους υπό διαυγών υδάτων αρδευομένους και υπό πυκνών δένδρων συσκιαζομένους και διά τους καταφύτους λόφους αυτών. Επί του χωρίου Πόρτα Παναγιά υπάρχει αξιοθέατος τρισυπόστατος Βυζαντινή εκκλησία κτισθείσα υπό του αυτοκράτορος Ανδρονίκου κατά τον ιδ΄ αιώνα. Πλην δε των άλλων περιέργων εν αυτή παρατηρείται και τούτο. Αι επί του τέμπλου εικόνες του Χριστού και της Θεοτόκου είναι εκ μωσαϊκού φυσικού μεγέθους, και η μεν του Χριστού κείται προς τα δεξιά της ωραίας πύλης και η της Θεοτόκου προς τα αριστερά ήτοι κατ’ αντίστροφον θέσιν της υπό της εκκλησίας παραδεδεγμένης. Κατωτέρω του χωρίου τούτου επί συνηρεφούς δάσους κείται η περιώνυμος και βαθυκτήμων μονή του Δούσκου η υπό του αγίου Βησαρίωνος και του ανεψιού αυτού Νεοφύτου μητροπολιτών Λαρίσσης κτισθείσα ως και η περιώνυμος, ως είδομεν, γέφυρα του Κόρακος, περί τα 1550. Η μονή αύτη έχει 300 κελλία, άτινα κατώκουν όλα καλόγηροι μέχρι του 1823, ότε ο Αλβανός Σούλτσας ελεηλάτησε και διήρπασεν αυτήν, εφόνευσε πολλούς καλογήρους και επυρπολησε την εκ 3000 τόμων εντύπων και χειρογράφων λαμπράν αυτής βιβλιοθήκην.

 

 

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Διαχειριστή. Νόμος 2121/1993 και Νόμος 3057/2002, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.