Αξιοθέατα

Η Βρυσοπούλα

Η Βρυσοπούλα βρίσκεται νοτιοανατολικά του χωριού και αριστερά πριν φτάσουμε στον περιφερειακό δρόμο που οδηγεί στη Μουριά.Αρχικά υπήρχαν 3 αιωνόβια...