Φωτογραφίες

Ξεκίνησε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν να και να ψηφιοποιηθούν παλιές φωτογραφίες.Κάθε οικογένεια κατέχει κάποιες παλιές φωτογραφίες που αποτυπώνουν το παρελθόν του χωριού.Είναι όμως πιθανό για κάποιες τέτοιες σημαντικές φωτογραφίες να έχουν καταστραφεί (φυσική φθορά , υγρασία κ.λ.π) με επακόλουθο να χάνεται και ένα μέρος της ιστορικής μνήμης του χωριού μας.Σκοπός είναι να σώσω όσες περισσότερες φωτογραφίες  μπορώ.Επειδή λίγο πολύ τους περισσότερους εδώ στο χωριό μας ενώνει μια συγγένεια , μια φιλία ,μια κουμπαριά ,το αρχείο αυτό θα βοηθήσει μελλοντικά να γίνει ένα οργανωμένο και εικονογραφημένο γενεαλογικό δέντρο,αλλα και ένα φωτογραφικό αρχείο για τις επόμενες γενεές.Οι φωτογραφίες θα ψηφιοποιηθούν και θα επιστραφούν στον εκάστοτε ιδιοκτήτη μαζί με ένα cd όπου θα τις έχει και αυτός αποθηκευμένες για μεγαλύτερη ασφάλεια.Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν βοηθήσει με τέτοιες φωτογραφίες και ελπίζω η συλλογή να γίνει ακόμα μεγαλύτερη.